På en typisk travel arbeidsplass kan det være vanskelig å holde energien oppe, fastholde fokus, fortsette å få idéer og viktigst av alt; å jobbe målrettet med arbeidsgleden. For å fremme arbeidsgleden i en avdeling er det viktig at alle medarbeidere har den viten, verktøy og oppmerksomhet som skal til. Og suksessfulle enheter har fokus på arbeidsglede fordi glade medarbeidere:


Samarbeider bedre


• Er mere produktive og effektive


Har lavere sykefravær


Er mer serviceorienterte


Gir et godt omdømme


Gir økt måloppnåelse


Målet med seminaret "Arbeidsglede for alle medarbeidere" er derfor å inspirere, veilede, utfordre og hjelpe virksomheter til å komme videre, så det skapes enda flere glade medarbeidere og enda bedre resultater. Seminaret er for alle ansatte og arrangeres kun som internkurs.