Et krympende omsorgsapparat, og en krympende økonomi, skal i fremtiden ta hånd om et voksende antall eldre. Velferdsarbeidet i norske tildelingsenheter er derfor nødt til å endre seg med stormskritt. Danske kommuner ligger i så måte langt foran norske kommuner. I flere tiår har de omorganisert velferden ved å utvikle nye måter å styre og organisere velferdsarbeidet på. Aalborg kommune er et stjerneeksempel på dette.

Kommunen har jobbet målrettet med saksbehandlingen ved å fokusere på tildelingsutøvelsen, saksbehandlingspraksisen og økonomien i rehabiliteringsarbeidet.

Formålet med seminardagen er å inspirere til hvordan brukere i norske kommuner i årene fremover kan motta en verdigere velferd og mere velferd. Også når det blir flere oppgaver, færre ressurser og trangere økonomi. Dette ved å utvikle visjonene, strategiene og styringen av helse- og omsorgsområdet slik Aalborg kommune har gjort.


Pris pr deltaker kr 5.285,-
Prisen inkluderer:
Smakfull lunsj, kaffe/the pauser og elektronisk kursmateriell/dokumentasjon

Sted: Seminaret arrangeres 2 ganger i Oslo i 2024 og sted oppgis ved påmelding


Dato og tid: Onsdag den 10. april kl 09.00 - 16.00 eller


                       Tirsdag den 04. juni