2-dagers bedriftsinternt lederkursOpplever du at du ønsker å: 

   

  • Øke din gjennomslagskraft som leder

   

  • Endre noen av dine medarbeideres atferd og/eller arbeidsmoral

   

  •  Løse konflikter og skape arbeidsglede

   

  • Skape varige positive forandringer og utvikling for dine medarbeidere

   

  • Utnytte dine medarbeideres sterkeste ressurser

 

Kan du si ja til noen av punktene over, så er dette kurset noe for deg.
Det handler primært om å målrette samtalen så det er du som leder som styrer dialogen - og ikke omvendt.
Det kommer til nytte på mange plan. For eksempel når medarbeidere skal motiveres, utvikles, grensesettes, bevisstgjøres og/eller resosialiseres.

Kurset er meget konkret og praktiskorientert.

  


Kurset arrangeres kun som internkurs. Kontakt Gaudio for tilbud.