33 barnehagestyrere fra Orkdal/Øy-regionen har gjennomført et 2-dagers motivasjons kurs med Helle Kanaris som kursleder. Kurset ga en god innføring i coaching som et konkret verktøy for ledelse. Kursleder var engasjert, direkte, strukturert og skapte rom for refleksjon rundt leders rolle og ansvar. Deltakerne ble pushet i.f.h.t egne holdninger og egen praksis. Jeg opplevde kurset både spennende, krevende og bevisstgjørende. Kurset er nyttig for alle som arbeider med mennesker. Jeg anbefaler kurset på det varmeste for ledere på alle nivå.

Torunn Otervik, Regionkonsulent, Orkdal/Øy-regionenKurset ga meg det verktøyet jeg manglet som leder!
Jeg har tidligere hatt erfaringer med å "stå fast" i endringsarbeid med enkeltpersoner eller grupper. Nå kjenner jeg at utgangspunktet er mye bedre, og motivasjonen til ta tak i slike oppgaver er betydelig høynet.

Leder Benedicte Nyborg, helse, pleie og omsorg, Aure kommuneKurset som berører og endrer!
På kurset fikk vi innsikt og øvelse i en samtaleteknikk som er knallsterk, med fokus på bevisstgjøring og endring. Kurset «berører» på den måten at den som coacher tidlig får frem hva som skjer på det ubevisste plan hos den andre. Spennende å oppdage at det er dette som må til for å oppnå endring, uansett utfordring. Vi fikk øvd oss i stille de riktige spørsmålene, spørsmålene som forandrer og samtidig avdekker potensial. Helle er en strålende foredragsholder. Energisk, faglig sterk og byr på seg selv. Hun klarer å følge opp og se samtlige deltakere på en veldig god måte. Tusen takk for et veldig nyttig kurs!

Rådgiver i bedriftshelsetjenesten, Annveig Hella-Halvorsen, Skien kommuneKort oppsummert var dette et kurs, der jeg fikk med meg gode, tydelige og språklige mål, samt verktøy til bruk i dialog med andre mennesker. Det være seg kollegaer, pasienter/pårørende og generelt de man har en relasjon til, eller kjenner.
Dag 2 på kurset var jeg allerede rakere i ryggen, og hadde mere mot enn jeg noen gang har hatt før.

Gruppeleder Hilde Fjellsende, St. Johanneshjemmet, Bergen kommuneKurset ga meg mange nye tanker og verktøy i.f.h.t. min rolle som leder. Kursleder var svært engasjert i det hun formidlet og stoffet ble lagt frem på en lett forståelig måte. Hun var god å høre på, morsom og akkurat passe uformell.

Randi Paulsen, Enhetsleder, Skaun Kommune