Mye Bedre Medarbeidersamtaler

Dagskurs:


Opplever du som leder at pålagte medarbeidersamtaler er:

 • tidkrevende?
 • mindre hensiktsmessige?
 • vanskelige å strukturere og følge opp?

Da er dette kurset noe for deg.

Ved bruk av Gaudio’s medarbeidersamtale-system får du en fantastisk anledning til å jobbe langsiktig, dypere og mer målrettet i utviklingen av hver enkelt medarbeider, samtidig som samtalene gjennomføres på kortere tid.
Hundrevis av norske ledere, som har innført dette systemet, bekrefter at de har fått bedre resultater i form av:


 • bedre arbeidsmiljø
 • lavere sykefravær
 • bedre kvalitet på tjenestene som leveres
 • økt produktivitet
 • redusert turnover av kjernemedarbeidere


Gaudio’s medarbeidersamtale-verktøy er det eneste opplegget i Norge som samlet sett:


 • har fokus på målrettet nærværsarbeid
 • er mindre tidkrevende
 • er lettest å måle fra år til år
 • strukturerer samtalen så unødvendig småprat unngåes
 • ansvarliggjør medarbeiderne i.f.h.t oppfølging


Etter endt kurs, vil alle deltakere få med en tilpasset mal som umiddelbart kan taes i bruk.


Høsten 2023 arrangeres kurset i:


Trondheim

29.

september

Bergen

06.

oktober

Oslo

01.

november

Stavanger

                02.

november