2-dagers kurs om ekspertmodellen "The Employee Traffic Light" for ledere, personalansvarlige og tillitsvalgte


Opplever du som leder at:


 • Du har krevende medarbeidere som opptar for mye av din tid?

  

 • Det er vanskelig å justere enkelte medarbeideres uønskete atferd, selv om en rekke tiltak har vært iverksatt?


 • Noen av dine medarbeidere skaper usunne allianser som ødelegger din og andre medarbeideres arbeidsglede?


 • Du har medarbeidere som har en lav terskel for å sykemelde seg?


  Kan du si ja til noen av punktene over, så er dette kurset noe for deg. For det skal bare en enkelt medarbeider til for å ødelegge miljøet i en hel avdeling, og således trekke resultatene ned.

  Målet med kurset er å bevisstgjøre og utvikle deg psykologisk, slik at du klarer å håndtere medarbeideres eventuelle hersketeknikker, og negative og forvirrende påvirkning i avdelingen.

  I kurset brukes en kombinasjon av “coaching basert samtaleteknikk” og transaksjonsanalyse for å belyse hvordan du kan stoppe all uønsket atferd, og sette grenser på en profesjonell, respektfull og verdig måte - som virker!


  Utover dette, får du også presentert en rekke konkrete verdibaserte lederverktøy som viser hvordan du kan: 

   

  • Redusere sykefraværet ved innføring av Gaudios strategiske oppfølgingssystem

     

  • Skape meningsfulle fellesskap som styrker dine medarbeideres samhold og øke alles arbeidsglede


   • Bevare enhetens kjernemedarbeidere ved hjelp av en strategisk plan 


     • Forankre organisasjonens verdier så de etterleves av hver eneste medarbeider

       Det kan dokumenteres at egenmeldt og legemeldt sykefravær reduseres allerede første måned etter innføringen av Gaudio’s strategiske oppfølgingssystem!

       Kurset er meget praktiskorientert, og det vil bli gitt mange hverdagslige eksempler underveis for å belyse teorien.


       I 2024 arrangeres kurset i:

       Kristiansand

       14. - 15.

       mars

       Stavanger

       18. - 19.

       mars

       Oslo

       15. - 16.

       april

       Trondheim

       18. - 19. 

       april