Et krympende omsorgsapparat, og en krympende økonomi, skal i fremtiden ta hånd om et voksende antall eldre. Velferdsarbeidet i norske tildelingsenheter er derfor nødt til å endre seg med stormskritt. Danske kommuner ligger i så måte langt foran norske kommuner. I flere tiår har de omorganisert velferden ved å utvikle nye måter å styre og organisere velferdsarbeidet på. Aalborg kommune er et stjerneeksempel på dette.

Kommunen har jobbet målrettet med saksbehandlingen ved å fokusere på tildelingsutøvelsen, saksbehandlingspraksisen og økonomien i rehabiliteringsarbeidet.

Formålet med studiebesøket er å inspirere til hvordan brukere i norske kommuner i årene fremover kan motta en verdigere velferd og mere velferd. Også når det blir flere oppgaver, færre ressurser og trangere økonomi. Dette ved å utvikle visjonene, strategiene og styringen av helse- og omsorgsområdet slik Aalborg kommune har gjort.


Pris pr deltaker kr 10 990,-

Prisen inkluderer:
Overnatting i enkeltrom 2 netter, med frokost
To middager
Lunsj på begge studiedager
Alle bedriftsbesøk
All transport innenriks i Danmark

NB! Reisen mellom Norge og Aalborg t/r bestilles og dekkes selv av deltakerne.