Seminardag om danske kommuners suksess med "Nye og innovative oppgaveløsninger i hjemmetjenesten og hjemmesykepleien"


Målgruppe: – Ledere i hjemmetjenesten og hjemmesykepleien, kommunalsjefer innen eldreomsorg, kommunedirektører, ordførere og medlemmer i politiske helse- og sosialutvalg

 

Haderslev kommune i Danmark har hatt stor suksess med nye oppgaveløsninger i hjemmetjenesten og hjemmesykepleien, og er spesielt blitt hedret for deres fokus på følgende innovative tiltak:

 

 • Arbeidet med å utvikle tverrfaglig hjemmepleie i mindre selvstyrende teams
 • Prosjektet som tilbyr brukere å bli i eget hjem, til tross for behovet for en sykehjemsplass

 

Med Rebekka Daugaard Buhl i spissen, som er leder for Kvalitet, Innovasjon og Utdannelse i Haderslev, har kommunen i en årrekke jobbet målrettet med å løse oppgavene på nye måter for å forberede omsorgsarbeidet til fremtiden.

 

 

Det har medført at:

 • Kommunens brukere nå møter få faste medarbeidere
 • Kommunen sikrer nok antall ansatte
 • Det frigis ressurser til den omsorg og pleie som ikke kan løses med ny teknologi
 • Kommunen har lavere sykefravær, høyere arbeidsglede og mindre turnover

 

Det har også gitt:

 • Medarbeiderne økt faglig frihet ved  tilretteleggelse av det daglige arbeide
 • Kontinuitet og faglig stabilitet
 • Et større fokus på rehabilitering
 • Et tettere samarbeid mellom koordinerende enhet og hjemmetjenestens utkjørende medarbeidere.

 

Haderslev-modellens ideologi og driftsform kan lett overføres til norske forhold, og du inviteres nå til en hel seminardag med Rebekka, hvor du har mulighet til å få førstehåndskunnskap om modellen. Rebekka vil presentere hvordan kommunen har forberedt eldreområdet til den fremtid som er på vei, og gi deg et dypere innblikk i;


 • Haderslev kommunes overordnede strategiske og konkrete prosjekter
 • hva de har gjort
 • hva de har lykkes med
 • hvor langt de er kommet
 • hvilke erfaringer og feil de har gjort underveis

 

Seminaret arrangeres i Oslo, den 03. juni 2024