Vi 4 som deltok satt igjen med god lærdom etter Møteledelseskurset og vil sterkt anbefale andre å prøve ut dette! Opplevde en bevisstgjøring på hvordan lede møter på en god måte, også da i forhold til at vi er forskjellige mennesketyper. Fikk konkret råd og veiledning på hvordan en selv kan lede gode møter så opplevde kurset som svært nyttig. Møteleder hadde en engasjerende stil og en faglig tyngde som gjorde at du var med fra første stund.

Elisabeth Lerstang, Fagkonsulent - koordinator, Samordningsenheten i Sandnes kommuneKurset var utrolig nyttig for meg. En meget engasjert og kunnskapsrik kursleder ga meg kunnskap som ingen tidligere har klart å gi meg. Vi fikk en fantastisk innføring i hvordan man planlegger, setter opp agenda og gjennomfører møter. Det har bidratt til at jeg har mye bedre kontroll når jeg gjennomfører møter og føler meg tryggere i sammenhenger hvor jeg skal undervise/forelese.
Som kursleder har Helle Kanaris en utrolig god pedagogisk tilnærming og ser hele tiden deltakernes behov underveis i seansene. Det hun lærte meg på 2 dager, tror jeg andre måtte ha brukt 1 år på. En bedre og mere engasjert kursleder skal man lete lenge etter!

Vidar Øyen, Seksjonsleder, Nordlandssykehuset Bodø