Vi i Bravo Bemanning as hadde gleden av å delta på kurset: Ansett riktig medarbeider. For oss var dette meget nyttig. Vi ble bevisste på hva vi egentlig ønsker at våre ansatte skal ha av personlige egenskaper, og hvilke spørsmål som er viktigst for oss og få svar på når vi intervjuer. Vi fikk også bevisstgjøring for hva vi ønsker å ha med ved utforming av annonser og hva vi skal spørre etter når vi sjekker referanser. Kurset var intensivt og direkte, med gode input, og fokus på at vektlegging av bedriftens hjerteverdier skal være med i annonsering.
Kursleder var profesjonell og effektiv, her var det ingen dødtid. Vi deltok i en mindre gruppe og fikk derfor tett oppfølging for vår bedrift. Her var det fokus og intensitet hele dagen. Veldig bra presentasjon av kursleder, og god oppfølging etter kurset når vi skulle ha dette ut i praksis. Vi anbefaler gjerne andre å ta dette kurset. Det vil helt sikkert lønne seg, slik vi nå vil unngå feilansettelser ved bruk av intervjuhjulet vårt.
Vi ønsker Helle Kanaris lykke til videre og takker for oss i denne omgangen.
Vi kommer sikkert til å delta i flere aktuelle kurs.

Nina Fjeldstad, Bravo Bemanning


Ledergruppa i virksomheten Byutvikling i Porsgrunn kommune har deltatt på Gaudio sine kurs “Mye Bedre Medarbeidersamtaler” og “Ansett Riktig Medarbeider”. Vi er en relativt ny sammenslått virksomhet og har mange nye ansatte og medarbeidere i nye roller. Vi ønsket å styrke lederteamets kompetanse i oppbyggingen av godt arbeidsmiljø med samspill og god kommunikasjon mellom leder og ansatt. Videre har vi et mål om å styrke medarbeidernes bevissthet på egen rolle i utviklingen av et godt arbeidsmiljø og medansvar for virksomhetens resultater. I kurset “mye bedre medarbeidersamtaler” fikk vi en god innføring i samtalen som verktøy for å være kreative sammen og bruke denne til hjelp i å bygge et godt arbeidsmiljø og få til effektiv måloppnåelse. Temaer som samtalens innhold, hvordan samtalen kan bidra til verdiskapningen, stimulere personlige ressurser; arbeidsglede og virksomhetens verdier traff rett på. Med Gaudios medarbeidersamtalehjul fikk vi innføring i et dynamisk verktøy til å styre samtalen på en god måte. Vi har nå gjennomført medarbeidersamtaler etter denne modellen og det har fungert bra. Det beste med kurset var at vi ble inspirert til å tenke nytt om suksesskriterier for å oppnå gode resultater , med arbeidsmiljø og arbeidsglede som grunnleggende strategi. Det var naturlig å følge på med kurset “Ansett riktig medarbeider” hvor verdier, arbeidsglede, personlighetstrekk ble utdypet. I kurset fikk vi en god bevisstgjøring i forhold til å tenke sammensetting av medarbeidere med utgangspunkt i personlighetstrekk. Sammenhengen mellom rekrutteringsprosessen og vår bedriftskultur og våre medarbeideres sammensatte personlighet var gjennomgående i kurset og hadde en direkte nytteverdi. Vi har testet ut det vi har lært i ny rekrutteringsprosess og ble svært fornøyd med responsen på stillingsannonsen og gjennomføringen av intervjuformen. Kursleder Helle Kanaris opplevdes som kunnskapsrik og faglig sterk. Hun formidler engasjert, med mye humor og krydrer med mange eksempler fra arbeidslivet. Det veksles mellom presentasjoner, gruppearbeid, fortellinger og rikelig med tid til spørsmål og svar. Hun inspirerte meg til å tenke nytt om min egen ledelsesstil og strategi. Anbefaler varmt begge kursene til alle ledere i offentlig og private virksomheter.

Virksomhetsleder Jorid Heie Sætre, Byutvikling, Porsgrunn kommune


Kurset «Ansett riktig medarbeider» var et utrolig lærerikt kurs. I liten gruppe fikk vi muligheten til å diskutere problemstillinger, og hente ideer i fra andre deltakere/kommuner. Vi fikk god opplæring i å tenke nytt ang hva som er viktigst når vi ansetter, at verdiene til de vi ansetter må matche verdiene til arbeidstedet. Sirkelen med påstander er et utrolig godt verktøy å bruke. Det hjelper oss til å ha fokus på den kompetansen vi faktisk søker etter. Helle Kanaris er utrolig engasjerende å være på kurs hos, hun byr på seg selv, utfordrer oss og gir oss eksempler som er lette å sette seg inn i. Jeg kan virkelig anbefale dette kurset. Det var et av de kursene hvor du går hjem og er «høy på» det du har lært!

Venke Kristiansen, Enhetsleder for barnehager, Søgne kommune


Kurset «Ansett riktig medarbeider» var et kurs med aktuelt innhold, god regi og gode dialoger. I forhold til jobben var det en nyttig refleksjon over fokus i rekrutteringsprosessen med hensyn til betydningen av å rekruttere personer som passer til oppgavene teamet skal løse. Vi fikk også en alternativ intervjuguide som er aktuell. Kursleders presentasjonsform var engasjerende og kan absolutt anbefales. Vi var 4 deltakere fra vår kommune og opplevde dette som nyttig.

Rådgiver, Hans-Thomas Nicolaisen, Organisasjonsseksjonen, Vennesla kommune


Kurset svarte mer enn til forventningene. Det var lagt opp til at det skulle være en liten gruppe på kurs. Dette gjorde at vi fikk anledning til å belyse de ”utfordringene” hver og en av oss har ved ansettelser av nye medarbeidere. Vi hadde med oss utlysningstekster og intervju-mal til kurset. Nyttig å få innspill på hvordan man bygger opp og bearbeider en utlysningstekst, og hvordan en legger opp selve intervjuet. Det viktigste jeg satt igjen med etter kurset var betydningen av å ansette medarbeidere som har fokus på ARBEIDSGLEDE. Jeg fikk konkrete verktøy som vil hjelpe meg å velge medarbeider med arbeidsglede og i større grad lykkes med nytilsettinger. Kursleders presentasjon var god. Det var et klart mål med kurset og dette ble innfridd. Jeg vil anbefale dette kurset og denne måten å gjennomføre ansettelser på til andre.Virksomhetsleder,

Kristin Lindberget, Ottestad helse- og omsorgssenter, Stange kommune