Pris pr deltaker er kr 3.795,–
Prisen inkluderer kursmateriell, lunsj og kaffepauser.
Det er ikke mva på denne tjenesten.

Tid: kl 09.00 - 15.30


Sted: Sentralt i de ulike byer/steder og vil bli oppgitt ved påmelding.


Påmeldingsfrist: Antall deltakere vil være begrenset og fristen er en uke før kursstart.


På Teams er prisen 1.890,- pr. deltaker, og kurset gjennomføres da mellem 09.00 - 13.00

For bedriftsinterne kurs gjelder egne priser. Kontakt Gaudio for tilbud.