Dagskurs for alle ansatte:


Opplever du som leder under møter med dine ansatte at: 

   

  • Det ikke alltid kommer det ut av møtene som du hadde planlagt?

  

  • Det kun er noen i gruppen som engasjerer seg fra gang til gang?

  

  • Noen alltid har en tendens til å spore av?

  

  • Noen alltid er kritiske til nye idéer og forslag?

  

  • Noen ikke er så forberedte som du ønsker?

  

  • Noen alltid kommer for sent?

  

  • Det kan være vanskelig å holde på deltakernes oppmerksomhet?

 


Kan du si ja til noen av punktene over, så er dette kurset noe for dere.
Det handler om å ansvarliggjøre møtedeltakerne slik at de engasjerer seg, er forberedte, positive og konstruktive, så møtene blir en suksess.


Kurset arrangeres kun som internkurs. Kontakt Gaudio for tilbud.