Seminardag om Haderslev-modellen;
“Innovasjon innen eldreomsorg og eldreomsorg på nye måter”


Et krympende omsorgsapparat, en krympende økonomi og utfordringer med rekruttering, skal i fremtiden håndtere et voksende antall eldre. Velferdsarbeidet i norske kommuner er derfor nødt til å endre seg med stormskritt.
Mange danske kommuner ligger i så måte langt foran norske kommuner når det gjelder eldreomsorg, og
innovasjonskommunen Haderslev er et stjerneeksempel på dette. Ledere fra inn- og utland valfarter til Haderslev for inspirasjon og innsikt i kommunens banebrytende omsorgsarbeid.
Gjennom mange år har kommunen jobbet målrettet med å løse omsorgsoppgavene på nye måter for å forberede
omsorgsarbeidet til fremtiden. Arbeidet har handlet om å sikre nok antall ansatte, samt frigjøre ressurser til
den omsorg og pleie som f.eks. ikke kan løses med ny teknologi. Haderslev kommune er spesifikt blitt hedret for
deres fokus på følgende tre innovative tiltak innen eldreområdet;


• arbeidet med å utvikle Buurtzorg-inspirert og tverrfaglig hjemmepleie i mindre selvstyrende teams
• sykehjem i eget hjem
• e-distrikt


Louise Thule Christensen, Chef for Senior, Rehabilitering, Kvalitet og Utvikling i Haderslev kommune, har vært initiativtaker, primus motor og prosjektleder for kommunens strategiske retning.


Haderslev-modellens ideologi og driftsform kan lett overføres til norske forhold, og du inviteres nå til en hel seminardag i Oslo med Louise Thule Christensen. Her vil du få førstehåndskunnskap om modellen, hvor Louise vil presentere hvordan Haderslev kommune har forberedt eldreområdet til den fremtid som er på vei, og gi deg et dypere innblikk i;


• Haderslev kommunes overordnede strategiske og konkrete prosjekter
• hva de har gjort
• hva de har lykkes med
• hvor langt de er kommet
• hvilke erfaringer og feil de har gjort underveis
 

I alle bolker vil du få mulighet til å drøfte med andre deltakere hvordan Haderslev kommunes erfaringer kan overføres til din hverdag.


Seminardagen arrangeres på Felix konferansesenter i Oslo, den 6. juni 2023